İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

İş Güvenliği Politikası

Firma olarak, çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenecek herkesin Sağlık ve Güvenliğinin sağlanmasının, şirketimizin kalite ve verimliliğinin ön şartı olduğunun bilincindeyiz. Politikamız, yasaların, Dünya standartlarının gerektirdiği en güvenli şekilde işlerimizi gerçekleştirmektir. Bunu başarmak için, İş Sağlığı Güvenliği sistemi oluşturacak ve sürdüreceğiz. Sürekli eğitimler, yönetimimiz ve çalışanlarımız arasında daimi iletişim ve söz değil eylem yaklaşımı ile mümkün olan en iyi Sağlıklı ve Güvenli iş yeri oluşturmak yönetim taahhüdümüzdür. İş yerinde İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ tüm personelin sorumluluğudur.​


Çevre Politikası

Firmamız bütün faaliyetlerinde etkin çevre yönetim uygulamalarını, çevresel performans kriterlerinin sürekli iyileştirilmesini politika olarak benimsemiştir.